Läkemedelsgivare ökar trygghet och självständighet

– Det här är ett led i Älvsbymodellen för att vi vill jobba personcentrerat. Vi behöver värna om personens mål och mening i livet. Vårt motto är att leva hela livet och vi tänker att en del behöver rullator, eller annat läkemedel, och en del behöver Evondos, säger enhetschef Annelee Mickelsson.

Läkemedelsgivaren är ett låst skåp som laddas med personens dosförpackade läkemedel. Skåpet ger sedan ifrån sig ljus- och ljudsignaler på rätt tid för att påminna personen om att ta sina läkemedel. Om personen inte tar sitt läkemedel, trots påminnelser från läkemedelsgivaren, skickar den automatiskt ett larm till vårdpersonal som åker hem till personen.

– Det blir mer patientsäkert. Många har mediciner som ska ges specifika tider. Men då vi är hemma hos många kan det ibland diffa med tiden när vi kommer hem till personen. Men med den här apparaten kommer dem själva kunna ta sin medicin rätt tid. Det här kommer öka deras självständighet, dem känner att dem ansvarar över sin egen läkemedelshantering, säger Johanna Berglund, sjuksköterska inom hemsjukvården.

Skapar trygghet hos personen

Allt färre söker jobb inom vård och omsorg och färre har möjlighet att ta emot delegering av olika anledningar. I och med läkemedelsgivarna kommer nu tidspressen att minska och ge personalen mer spelrum för andra eventuella insatser.

– Vi är färre personal som ska ta hand om fler äldre och sjuka. Vi måste få in ett nytt arbetssätt som gör att vi har en säker läkemedelshantering i vår verksamhet och det här är ett försök att få det. Det här friar tid för andra omvårdnadsinsatser också, om personalen inte måste vara där exakta tidpunkter för att ge läkemedel, säger Vivianne Norberg Danell, sjuksköterska.

– Jag som undersköterska kan komma in lite senare. Jag behöver inte vara där den exakta tiden, vilket ger mig lite mer spelrum. De allra flesta har sina mediciner klockan åtta på morgonen eller klockan 20 på kvällen och vi kan inte vara hos alla samtidigt. Så klarar man av att ta sina egna läkemedel så självklart ska man få göra det. Det blir en trygghet för dem att de får sina läkemedel i tid. Men det utesluter inte ett besök som de är beviljade och behöver, säger Britt-Marie Lindkvist, undersköterska på hemsjukvården.

– Många personer har ju andra typer av hjälpmedel, till exempel rullstol eller rullator, och den här läkemedelsgivaren är också ett hjälpmedel som hjälper personen att bli mer självständig och kunna ta sin medicin själv. Det hjälper också att upprätthålla rutiner för personen, genom att den plingar till vid rätt tidpunkt, säger Karolin Eliasson, arbetsterapeut.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2023

Text: Robin Nilsson