Kvalificerad handläggare

En av alla anställda på kommunen är Michelle Engman, som sedan en tid tillbaka bytte det småländska landskapet mot Norrbottens Pärla. Efter att ha tagit en examen i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet 2016 började hon på kommunen som kvalificerad handläggare redan samma år.

– Jag kände att när jag var färdig på universitetet så ville jag jobba i min hemkommun. Inte bara för att det är bekvämt och nära utan för att jag visste att jag skulle fungera som en bra resurs för Älvsbyns kommun.

Finns till för hela organisationen

Ingen dag är den andra lik för Michelle, utan arbetet formas olika från dag till dag beroende på vad som dyker upp. Förutom att finnas för kommunens medborgare i diverse frågor finns hon även där för kommunens chefer och medarbetare ute på andra avdelningar i frågor som rör juridik, ärendehantering eller beslutsförfarande. Hon arbetar även mycket mot politiker och är en del av deras förvaltningskontor.

– Det är kul att ha den här servicerollen, att kunna finnas till för så många människor inom hela organisationen och kommunen. Som kvalificerad handläggare på kansliet är jag också nämndsekreterare för socialutskottet och barn- och fritidsutskottet, registrator, dataskyddsombud och hanterar också administration och fakturering för förskolan och fritids och mycket mer.

Hur trivs du här som kvalificerad handläggare på kommunen?

– Jag trivs väldigt bra, ingen dag är den andra lik. Jag tror inte att jag är en sådan som skulle kunna jobba på en arbetsplats där varje dag ser likadan ut och alltid få hantera samma dokumentation. Det är det som är det roligaste med att jobba här, det går inte helt att definiera vad jag gör på jobbet. Ibland känns det som att man gör allt och jag gillar den känslan.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #1, 2021

Text: Robin Nilsson