Krisstödfunktion/företagslots för näringslivet

1. En kanal in till kommunen för ärendehantering/behovsanalys

2. Rådgivning erbjuds via telefon, fysiskt möte eller via digitalt forum

3. Informationsutbyte för stöd att skapa individuell Handlingsplan

4. Uppföljning i olika former

5. Gemensamma seminarier varierande ämnen

Hör av er, vi hjälper er gärna: naringsliv@alvsbyn.se