Krisberedskapsveckan 2022 är i gång – årets tema är mat

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj vars syfte är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder kampanjen, där årets tema är mat. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och bland de privatpersoner som har stärkt, eller planerar att stärka, sin hemberedskap är det vanligast att man bunkrar extra mat.

– Om viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar så behöver var och en vara förberedd för att kunna bidra aktivt. Vi har dragit många lärdomar av pandemin om hur vi alla kan hjälpas åt. Det är viktigt att varje hushåll som kan, engagerar sig mer lokalt, säger Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun.

För mer information om Krisberedskapsveckan, läs mer på

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/