Kostnadsfria föreläsningar inom anhörigperspektiv

Läs mer på Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa/SNAPH:s föreläsningsprogram hösten 2021

https://snaph.se/snaphs-digitala-forelasningsprogram-hosten-2021