Kontrollstatistik för livsmedel år 2020

År 2020 har varit ett speciellt år i och med den pågående pandemin. Tillsynsmyndigheten fick i april uppdraget att utföra trängseltillsyn, vilket resulterade i att färre livsmedelsinspektioner har genomförts år 2020, jämfört med tidigare år.

Kontrollstatistik för 2020

Totalt antal kontroller 46
Oanmälda kontroller 24
Föranmälda kontroller 22
Planerade kontroller 34
Uppföljande kontroller 10
Händelsestyrd kontroll (med anledning av klagomål) 2
Andel kontroller med avvikelse 50%
Andel kontroller utan avvikelser 50%
Antal förelägganden 4
Antal förbud 1
Antal inkomna misstänkta matförgiftningar 0