Kommunens nior bäst i Sverige

Hårt arbete, beslutsamhet och duktig lärarkår samt motiverade elever har medfört att Älvsbyns kommun toppar Sverigestatistiken i högstadiet.

– Det är mycket glädjande att vi fortsätter att ha en av Sveriges bästa skolor. Bra personal, bra ledning och långsiktig styrning ger bra resultat, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Mer än 96 procent i nian har klarat kunskapskraven i alla ämnen. 100 procent av flickorna och 94 av pojkarna. År 2016 var siffrorna betydligt sämre och då hade bara 68 procent av pojkarna och 76 procent av flickorna godkänt i alla ämnen när de gick ut nian.

– Det här är frukterna av det projekt som startades 2015 och som fortsätter löpande. Målet är att alla elever ska klara kraven. Det fantastiska i det här är också att det gäller alla ämnen i högstadiet, säger skolchef Jan-Erik Backman.

Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som varje år sammanställer grundskolans resultat kommunvis i rapporten Kolada. Älvsbyns skolor placerar sig ofta i Sverigetoppen även i den mer uppmärksammade rapporten från Lärarförbundet. Lärarförbundets ranking utgår mer från subjektiva bedömningar och fokuserar på fler faktorer än måluppfyllelse

– Den är också viktig, men SKRs ranking säger egentligen allt. Har man en hög andel som klarar målen, då har vi gjort rätt saker, säger Jan-Erik Backman.

Det ser också ljust ut inför framtiden Alla förskollärare i kommunen har genomgått läslyftet och det är Älvsbyns kommun ensamma om. Läslyftet är också en byggsten inför framtiden.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #1, 2020

Text: Lars-Eric Lundberg

Senast uppdaterad 2020-06-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.