Kommunens nior bäst i Sverige

– Det är mycket glädjande att vi fortsätter att ha en av Sveriges bästa skolor. Bra personal, bra ledning och långsiktig styrning ger bra resultat, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Mer än 96 procent i nian har klarat kunskapskraven i alla ämnen. 100 procent av flickorna och 94 av pojkarna. År 2016 var siffrorna betydligt sämre och då hade bara 68 procent av pojkarna och 76 procent av flickorna godkänt i alla ämnen när de gick ut nian.

– Det här är frukterna av det projekt som startades 2015 och som fortsätter löpande. Målet är att alla elever ska klara kraven. Det fantastiska i det här är också att det gäller alla ämnen i högstadiet, säger skolchef Jan-Erik Backman.

Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som varje år sammanställer grundskolans resultat kommunvis i rapporten Kolada. Älvsbyns skolor placerar sig ofta i Sverigetoppen även i den mer uppmärksammade rapporten från Lärarförbundet. Lärarförbundets ranking utgår mer från subjektiva bedömningar och fokuserar på fler faktorer än måluppfyllelse

– Den är också viktig, men SKRs ranking säger egentligen allt. Har man en hög andel som klarar målen, då har vi gjort rätt saker, säger Jan-Erik Backman.

Det ser också ljust ut inför framtiden Alla förskollärare i kommunen har genomgått läslyftet och det är Älvsbyns kommun ensamma om. Läslyftet är också en byggsten inför framtiden.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #1, 2020

Text: Lars-Eric Lundberg