Kommunens chefer utbildades inom förändringsledning

Föreläsare för dagen var ingen mindre än Kelly Odell, näringslivsidkare och författare, som tidigare varit chef för Telia Mobile och Whirlpool Corporation, nu delägare i företaget Astrakan.

– Det är möjligt tack vare omställningsfonden som vi kan genomföra en sådan här utbildning. Det ger väldigt mycket att vi kan sitta tillsammans och diskutera de här frågorna. Jag tror att en organisation idag behöver jobba med förändringar. Vi har en föränderlig omvärld, massa olika stora utmaningar som vi behöver förhålla oss till. Då är det bra att cheferna kan få en gemensam utbildning i förändringslogik och förändringsmetodik. Jag tror att det här kommer att ge oss en bra grund för det, säger Anna Lindberg, kommunchef i Älvsbyn.

Text: Robin Nilsson