Kommunen tar krafttag efter granskningar

– Vi har sett att det finns anledning att se över våra rutiner och riktlinjer kring ett flertal områden. Vi behöver få till en bättre ordning och reda och en tydlighet kring hur vissa saker ska hanteras, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

För att säkerställa att kommunens upphandlingar hanteras enligt de lagkrav som finns men också för att se till att kommunen genomför sina upphandlingar och inköp effektivt och på ett sätt som tillvaratar konkurrens har kommunens policy för inköp uppdaterats och kompletterats med en riktlinje.

– Vi har nyligen reviderat och antagit nya styrdokument för upphandling men ser naturligtvis att vi behöver göra ännu mer, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Några ytterligare åtgärder som vidtas är:

  • Revidering av styrdokumentet för resor och transporter, där hantering av körjournaler kommer tydliggöras.
  • Genomlysning av befintliga personalförmåner inom hela kommunkoncernen.
  • Revidering av styrdokumentet ”Avyttring av egendom” som ska gälla hela kommunkoncernen.
  • Nytt stödsystem för direktupphandlingar samt utbildning för chefer
  • Utbildning i internkontroll och sedan praktiskt arbete med riskanalyser

Arbetet med att förbättra rutiner och styrdokument påbörjades redan i höstas efter revisionens granskning och kommer fortlöpa under större delen av våren och tidig höst.

– Vi får inte riskera att tappa allmänhetens förtroende, därför känns det verkligen bra att vi nu tar fram förbättrade rutiner, policys och styrdokument, säger Tomas Egmark, kommunalråd.