Kommunen tar fram landsbygdsstrategi

Men nu tar en beredning under kommunfullmäktige fram en fristående landsbygdsstrategi eftersom kommunfullmäktige vill tydliggöra frågan om hur kommunen avser att utveckla landsbygden utanför centralorten.

– Om vi ska lyckas att vara den attraktiva och levande kommun vi vill vara så måste vi jobba strategiskt och långsiktigt, säger Anna Lundberg som är ordförande för den nya Landsbygdsutvecklingsgruppen.

Tanken med arbetet är att få en bred politisk förankring i den nya strategin. Därför är samtliga partier i kommunfullmäktige inbjudna att delta i landsbygdsutvecklingsgruppen. Den 3 december 2019 träffades alla i gruppen för ett första möte och senast i maj 2020 ska ett förslag till den nya strategin vara klar för att kunna presenteras för kommunfullmäktige.

Planen är att under arbetets gång erbjuda företrädare för byarna och andra lämpliga personer att tycka till om den nya strategin. Om du som enskild har tankar och idéer kring hur kommunen kan utveckla landsbygden, kontakta någon av de 21 aktiva byaföreningarna eller någon i landsbygdsutvecklingsgruppen.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2019

Text: Peter Lundberg