Kommunen söker stödpersoner för barn och ungdomar

Vi söker er som är intresserade av att bli;

Kontaktfamilj

Du/ni tar emot ett barn/ungdom växelvis till exempel varannan helg i ert hem.

Familjehem/Jourhem

Du/ni tar emot ett barn/ungdom i ert hem för en längre eller kortare period.

Kontaktperson

Du finns tillgänglig för ett barn/ungdom som behöver någon att prata med och göra aktiviteter tillsammans med någon timme i veckan/månaden.

Särskilt kvalificerad kontaktperson

Du har en relevant högskoleutbildning inom psykologi/beteendevetenskap eller liknande och har möjlighet att vara tillgänglig för ett barn/ungdom som behöver extra vägledning i livet.

Mer information

För mer information om de olika uppdragen:

Min insats – Socialstyrelsen

Vi erbjuder ersättning och handledning.

Kontakt

Är ni intresserade eller vill bara veta mer, kontakta oss;

Familjehem, kontaktperson, jourfamilj eller kontaktfamilj – intresseanmälan (e-ansökan)

familjehemsgruppen@alvsbyn.se

Anna Jonsson telefon 070-667 08 78

Mariann Rosengren telefon 070-601 51 10