Kommunen häver restriktioner – fortsatt försiktighet i äldreomsorgen

Covid-19 fall per kommun vecka 7 (klicka på bilden för större bild)

Covid-19 fall per kommun vecka 7 (klicka på bilden för större bild)

Inom socialtjänstens verksamheter ser man en fortsatt mulen horisont, med förkylningssymptom bland flera av de anställda och vårdtagare. Vissa enheter har högre belastning, medan andra har ingen alls. I socialtjänsten har 17 vårdtagare förkylningssymptom eller covid-19 och 22 anställda förkylningssymptom eller covid-19.

– Vi ser en viss minskning, men den är marginell. Så det har inte direkt varit någon större skillnad sen tidigare. Vi väljer därför att ha kvar våra skyddsåtgärder och fortsatta restriktioner vid besök på våra boenden, säger Hans Nyberg, socialchef i Älvsbyns kommun.

Belastningen på slutenvården avseende patienter med covid-19 fortsätter att öka

Belastningen på slutenvården avseende patienter med covid-19 fortsätter att öka

Kommunförvaltningen lyfter restriktioner för anställda

På grund av det höga smittantalet och den högra framfarten av smittspridningen som var i januari valde kommunförvaltningen att fortsätta med restriktionerna under februari. Det är viktigt att poängtera att pandemin inte är över, men den höga vaccinationstäckningen i kombination med att den dominerande omikronvarianten ger en mildare infektion gör att de flesta åtgärderna i Sverige avvecklats. Så sker även i kommunförvaltningen. Söndag den 27 februari hävs följande restriktioner för de kommunanställda:

  • Jobba hemifrån om det är möjligt för verksamheten. Enhetschef beslutar om detta i samråd med den anställde
  • Undvik fysiska möten. Använd i stället exempelvis Teams, Skype med mera
  • Undvik förflyttning mellan enheter
  • Undvik arbetsresor
  • Håll avstånd på raster
  • Lärarna kan genomföra planeringstid på annan plats än arbetsplatsen
  • Kommunhusets sammanträdesrum är stängt för mötesbokningar och fysiska besök i kommunhuset hanteras enligt speciella rutiner

Vaccineringen fortsätter framåt

Nästan alla i Norrbotten har fått två doser vaccin. Sedan man började erbjuda en tredje dos av vaccinet i slutet av förra året har allt fler valt att ta denna och boosta sitt immunförsvar, vilket lindrar symptomen och minskar risken för allvarlig påföljd.

De rekommendationer som fortsatt gäller i Sverige är:

  • Vaccinera dig mot covid-19
  • Stanna hemma och undvik nära kontakter om du har symtom på covid-19
  • Undvik trängsel och folksamlingar inomhus om du ännu inte har vaccinerat dig