Kommunchefen slutar

– Det är väldigt tråkigt att Magnus väljer att avsluta sin tjänst som kommunchef. Vi har haft ett gott samarbete och en samstämmig vilja att utveckla kommunen i positiv riktning, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

En kommunchef i Sverige brukar inte stanna så länge på sin post men Älvsbyns kommun har haft förmånen av en längre tids stabilitet i den högsta tjänstemannaledningen.

– Efter valet 2018 lovade jag det nya kommunalrådet att jag skulle vara kvar i ytterligare två år. Nu har det gått drygt två år sedan dess och nu känner jag att det är dags att gå vidare, säger Magnus Nordström, kommunchef i Älvsbyns kommun.

Har granskningen av kommunen i Piteå-Tidningen påverkat ditt beslut?

– Det är ett beslut som vuxit fram under en längre tid. Jag har varit med under 12 års tid och byggt upp en stark och trygg organisation, men jag känner att jag tappat drivet och att jag inte längre har hundraprocentigt politiskt stöd. För mig är båda skälen en grundförutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Så nu är det dags att göra något annat, säger Magnus Nordström, kommunchef i Älvsbyns kommun.

Kommunchefen har tre månaders uppsägningstid och rekryteringen av ny kommunchef påbörjas omgående.

– Jag vill tacka Magnus för de 12 år han har varit kommunchef och ge honom högsta beröm för det arbetet han utfört och det sätt som han styrt Älvsbyns kommuns organisation, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.