Kombinerad fjärrundervisning, Älvsbyns Gymnasium

Efter samråd med övriga fyrkantskommuner och smittskyddet i länet har idag fattats beslut om återgång till kombinerad fjärrundervisning från och med måndag 15/3-21 enligt tidigare beslut. Med detta vill jag understryka att det är ytterst viktigt att följa rekommendationerna och stanna hemma vid minsta symptom.

 

Åk 1 – närundervisning på skolan tisdag och fredag, fjärrundervisning måndag, onsdag och torsdag

Åk 2-4 – närundervisning på skolan måndag, onsdag och torsdag, fjärrundervisning tisdag och fredag

IM – närundervisning på skolan alla dagar (mån-fre)

 

All undervisning kommer att följa ordinarie schema.

 

Bygg- och elprogrammen:

Åk 1 – närundervisning på skolan tisdag, onsdag och fredag, fjärrundervisning måndag och torsdag

Åk 2 – närundervisning på skolan måndag, tisdag och torsdag

 

2021-03-12

Rektor / Inger Grankvist