Kombination av fjärr- och närundervisning vid Älvsbyns Gymnasium

För att följa de nya rekommendationerna kommer därför en kombination av fjärrundervisning och närundervisning i skolan att bedrivas enligt följande:
Samtliga program (förutom IM):
Åk 1 – närundervisning på skolan tisdag och fredag, fjärrundervisning måndag, onsdag och torsdag.
Åk 2-4 – närundervisning på skolan måndag, onsdag och torsdag, fjärrundervisning tisdag och fredag.
IM – närundervisning på skolan alla dagar (mån-fre)
All undervisning följer ordinarie schema.
Beslutet gäller till och med 210401 eller tills nya rekommendationer kommer.
Matlådor för fjärrdagar beställs via e-tjänst.
För mer information kontakta din mentor.
Inger Grankvist, rektor