Klipp häcken och rädda liv!

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm, 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör ses efter, det ska finnas fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 meter
  • över cykelväg, minst 2,5 meter
  • över körbana, minst 4,6 meter

Håll tomten i vårdat skick

När snön tinat bort blir skräpet synligt. Tänk på att det är ditt ansvar som fastighetsägare att hålla tomten i vårdat skick. Ansvaret för att hålla tomten i vårdat skick gäller oavsett om tomten är bebyggd eller inte.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” – Plan- och bygglagen 8 kap. 15 §.