Klart med tillförordnad kommunchef

– Jag är glad över att vi redan har hittat en långsiktig lösning till dess att ny kommunchef är rekryterad. I kommunstyrelsen var vi helt överens om valet av Anna-Karin, säger Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Älvsbyns kommun.

När Älvsbyns kommuns kommunchef Magnus Nordström sa upp sig som kommunchef gick kommunledningskontorets chef Crister Lundgren in som ställföreträdande kommunchef, som han brukar när kommunchefen är frånvarande eller har semester.

Nu är det klart att Anna-Karin Andersson börjar som tillförordnad kommunchef från månadsskiftet. Anna-Karin har tidigare jobbat inom kommunen som enhetschef för Personlig assistans och de senaste tre åren som HR-chef och i den rollen har hon även suttit med i kommunens ledningsgrupp.

– Det ska bli väldigt spännande och lärorikt att ta mig an mitt nya uppdrag och jag ska göra mitt bästa för att förvalta det förtroende jag fått från politiken. Vi har fantastiskt duktiga och engagerade medarbetare och chefer i vår organisation, jag ser fram emot att arbeta för kommunens bästa tillsammans med dem, säger Anna-Karin Andersson.