Kan Sveriges elever cykla ett helt sommarlov på en dag?

Frågan är om Sveriges skolelever tillsammans kan cykla ett helt sommarlov på en dag. Ett sommarlov på tio veckor motsvarar 100 800 minuter.

Hur många timmar eller dagars cykeltid kan din klass eller din skola samla ihop? När möjligheten att registrera sin cykeltid på Cykelns dags hemsida öppnar torsdagen den 3 juni kommer skolelever att samla sin cykeltid i en särskild pott och alla andra i en pott. Dessa två potter kommer sedan att räknas ihop för att förhoppningsvis bli ett nytt världsrekord i insamlad cykeltid.

Det är möjligt att registrera sin cykeltid till och med klockan 12.00 fredagen den 4 juni.

Antingen kan du som är skolelev registrera din cykeltid själv eller så samlar du och dina klasskamrater ihop er tid och registrerar er gemensamma cykeltid. Om ni samordnar er registrering kan ni i er klass eller på er skola jämföra er med andra som samlar in cykeltid på samma sätt.

Huvudsaken är att ni har roligt medan ni cyklar och att en cyklad minut bara registreras en gång.

Länk till Cykelns dags hemsida: cykelnsdag.se

P.S. Vuxna får så klart också vara med och registrera sin cykeltid på Cykelns dag. De vuxnas cykeltid räknas i en egen pott, separat från elevernas.

Cykelns dag arrangeras av Svensk Cykling med stöd av Trafikverket.