Jim Lundström blir ny räddningschef för Piteå och Älvsbyn

Idag är Jim verksam som brandingenjör med fokus på förebyggande arbete och säkerhet. Jim har en längre tid jobbat nära nuvarande räddningschef Torbjörn Johansson som nu går i pension.

– Det känns bra att vi har hittat en värdig efterträdare till Torbjörn som gjort ett mycket gott jobb. Det känns stabilt att Jim är en person som kan vår verksamhet så väl och det kommer göra övergången till ny chef smidig, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Den 1 januari 2020 slogs Räddningstjänsten i Piteå och Älvsbyn ihop. Idag har verksamheten ett 50-tal anställda och lyder under en gemensam räddningsnämnd.

Från och med 1 maj blir Jim Lundström nya räddningschef, med ansvar för verksamheterna både i Piteå och Älvsbyn. Han är utbildad brandingenjör och har även genomgått en utbildning inriktad på arbete i räddningstjänst hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Jim har arbetat på Räddningstjänsten i Piteå i fem år.

– Den verksamhet som bedrivs idag fungerar mycket väl och är väldigt uppskattad. Samarbetet med Älvsbyn är viktigt för oss och vår goda samverkan utvecklas hela tiden. Jag är glad över att Jim nu tar sig an denna viktiga roll för att säkerställa allas vår trygghet och säkerhet, säger Helena Stenberg, ordförande för Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn.

– Jag och en enig rekryteringsgrupp är mycket nöjd och trygg med valet. Jim har rätt utbildning och kompetens, han är en trygg och mogen person som vi är övertygade kommer att växa in i denna viktiga roll som räddningschef på ett bra sätt. Det är även roligt att vi möjliggör för kompetenta kollegor att ta kliv i sin utveckling internt inom organisationen, säger Andreas Lind, kommunchef i Piteå kommun.

Den nya räddningschefen ser fram emot att jobba med övergripande frågor som säkerställer räddningstjänstens roll i samhället, det vill säga att hjälpa till när en olycka skett samt förebygga att olyckor sker.

– Jag är mycket glad för förtroendet att ansvara för räddningstjänstens verksamhet i Piteå och Älvsbyn och ser fram emot det arbete som det innebär framöver. Det är mycket som händer i vår region, samhället utvecklas och förändras och att kunna bidra till att verksamheten utvecklas för vår personal och våra två kommuners medborgare i takt med detta känns otroligt roligt, säger Jim Lundström, tillträdande räddningschef.

Jim Lundström är 30 år och bor i Jävre med fru och två barn. Fritiden spenderas med familjen, vänner och diverse byggprojekt på gården.