Jämställdhet – en av samhällets viktigaste grundstenar

På plats i kommunhuset den 22 oktober fanns Irina Enbuska von Schantz, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Norrbotten, för att utbilda kommunstyrelsens politiker och kommunens ledningsgrupp i ämnet jämställdhet. Det här är första steget i den handlingsplan som politikerna tidigare klubbat igenom, som startar med just lärandet om ämnet.

– Vi tror att det är en grundförutsättning för att man sen ska kunna jobba vidare med jämställdhet och jämställdhetsintegrering på ett bra sätt. Det här är själva grunden. Sen tar vi det vidare till 2022, då det kommer att handla mer om att hitta metoder och arbetssätt för att integrera jämställdhetsperspektivet i verksamheten och eventuella beslutsprocesser. Då krävs det kunskap, vilket vi fick under dagen, säger Anna-Karin Andersson, HR-chef på Älvsbyns kommun.

”Det är viktigt på många plan”

Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande och Älvsbyns kommunalråd, var en av dem som fanns på plats under dagen. För honom är det en självklarhet att jämställdhet ska vara uppe på tapeten och kontinuerligt arbetas för.

– Det är viktigt på många plan. Jag vill att vi har ett samhälle där flickor, kvinnor, män, och pojkar har samma förutsättningar att påverka sin framtid. Sedan om vi ska bli 25 000 nya norrbottningar måste vi vara ett attraktivt län som man vill flytta till och skapa sitt framtida liv i, betonar han.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2021

Text: Robin Nilsson