– Jag äger en teknikplattform som kan användas till i princip vad som helst. Bara fantasin sätter gränser, berättar Jerry och avslöjar att bolaget står inför en expansion.

Sensact AB:s affärsidé är att med plattformen, som bär företagets namn, hjälpa nya och befintliga företag med nytänk och konkreta lösningar för utveckling av produktportföljen, i många fall även helt nya tjänster. Sensacts produkter används inom vitt skilda branscher som gruvindustri, biltestindustri, äldreomsorg och räddningstjänst. Det finns även tjänster för privatpersoner.

– Med ständigt uppkopplade sensorer och Sensacts teknikplattform kan mina kunder, på distans och oavsett var de befinner sig, se vad som händer i realtid. Att hemifrån kunna avläsa och styra temperaturen i sin husvagn eller sitt fritidshus är en trygghet. Likaså för företag att kunna se för vem grinden i fjällvärlden öppnar sig, säger Jerry som har lång erfarenhet av hårdvarunära mjukvara till elektronik, teknisk produktutveckling, systemteknik och agila (smidiga) utvecklingsprocesser.

Meddelande bultar

För säkerheten i gruvorna är det också bra att bergbultarna numera, tack vare Jerry, själva meddelar när något är galet. Som ni kan läsa har det 67-åriga tekniksnillet i Vidsel öppnat nya dimensioner för vad som kan utföras via Internet.

Sensact har även utvecklat en antenn för användning inom trådlösa nätverk i väldigt tuffa miljöer.

– Gruvmilön är kanske den ultimata utmaningen för att skapa radiokommunikation, detta för att radiosignaler inte sprider sig genom metall. I en gruva färdas stora tunga fordon, det sprängs och borras vilket ger upphov till starka vibrationer i både damm och fukt. Dessa utmaningar stimulerade mig att utveckla en så kallad 4*4 mimo WiFI-antenn. Sensact-antennen placeras i gruvorterna och kan riktas i ortens bägge riktningar. Antennen har inga spröt som riskerar att vikas eller gå av. Den kanske inte klarar att köras över av en gruvtruck men tål rätt stor mekaniskt påverkan.

Nya innovationer på gång

Inom kort lanseras ett nytt verktyg River OnLine (se separat artikel) som registrerar händelser i Piteälven.

Är du en Uppfinnar-Jocke?

– Njääe, men jag vill få saker att fungera och förverkliga idéer åt andra. Att kunna lösa ett problem, som många kanske säger är omöjligt, ger mig stor tillfredsställelse. Hittills har jag tagit hjälp av många duktiga konsulter och projektanställda i Norrbotten. Där har jag haft stor hjälp av mitt kontaktnät från tiden på IUC (Industriellt utvecklingscentrum). Men nu är signalerna tydliga att jag bör ta in fler människor i företaget. Uppdragen börjar bli så pass många och stora.

Har du fler innovationer på gång?

– Drivs man av innovationer så kommer man alltid i kontakt med nya utmaningar, just nu är jag inblandad i ett mycket spännande projekt för det rörliga marina fritidslivet. Projektet ägs av ett nybildat Luleåföretag och kommer att offentliggöras under sommaren.

FAKTA JERRY LINDBLOM:
• Uppvuxen i Arvidsjaurs kommun.
• Utbildad på tekniskt gymnasium samt motsvarande Teknisk magister i elektronik på LTU.
• Flyttade till Vidsel 1979 för att arbeta som designer av elektronik, flygburen utrustning, vid dåvarande RFN numera FMV Vidsel Test Range.
• Fick år 2000 anställning vid Luleå tekniska universitet på avdelningen för systemteknik.
• Började år 2007 arbeta för IUC Norrbotten (Industriellt utvecklingscentrum). Startade samma år en enskild firma som konsult.
• Bildade aktiebolag 2012.

OM SENSACT:
Namnet Sensact kommer från engelskans sense och act vilket kan översättas med känna och agera. Till Sensact-systemet kan i princip vilken typ av sensorer/givare som helst anslutas och Sensact-systemet kan i princip reglera alla typer av styrenheter. Om exempelvis värdet för luftfuktighet överstigs skickas ett meddelande och det överordnade beslutssystemet skickar tillbaka en signal att slå på värmefläkten.

Sensact system bygger på IoT teknologi (Internet Of Things/sakernas internet). Den internationella organisationen Internet Society, med cirka 80 000 internationella medlemmar, förutspår att så många som 100 miljarder uppkopplade IoT-enheter kommer att installeras fram till 2025. Detta innebär att i princip alla elektroniska enheter i framtiden kommer att vara uppkopplat på internet. För ett mindre företag från Vidsel är utmaningen inte att hitta applikationer för sin teknologi, utan att prioritera rätt i denna extremt växande marknad.

Vidselsbolaget har utvecklat många distansöverbryggande tjänster. Här är några av dem:

  • Automatisk öppning och stängning av väggrindar för in- och utpassering till testbanor inom biltestindustrin samt styrning av klimatkamrar för köldtester av bilar.
  • Kontroll av villor, fritidsbostäder, husvagnar, etc. plus distansstyrning av värme, elradiatorer och belysning.
  • Trygghetssystem inom äldreomsorgen för boende, vårdpersonal och anhöriga.
  • Parametrar från elmarknaden och prognoser för väder för att prediktera olika förhållanden och för att optimalt styra energiuttaget i olika anläggningar och lokaler.
  • Mätning och styrning av klimatsmarta villor, skolor och fastigheter, där det övergripande målet är att effektivisera energiuttaget samt optimera boendekomforten.
  • Mätning och registrering av fukthalt i bland annat fuktskadade betongplattor och golv.
  • Gruvsäkerhet tillsammans med Mobilaris AB.

 

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2017

Text: Tony Berglund