Intressanta rovfåglar har flyttat in

För 50 år sedan var pilgrimsfalken nästan utdöd i Sverige. Som lägst räknade ornitologer med att det endast fanns några få häckande par i hela landet. Minskade miljögifter och ett aktivt arbete för att de ska föröka sig igen har lett till att det nu finns drygt 200 par. Minst fem av dessa finns i Älvsbyns kommun på lika många olika berg. Den som berättar detta är Ulf Öhman i Norrbottens Ornitologiska Förening. Han bor i Luleå men kommer från Vidsel där han växte upp.

– Vi inventerar pilgrimsfalken i hela Norrbotten varje vår. Vi sitter på pass med en bra kikare vid de ställen där vi vet att de brukar häcka och ser om de kommer. På sommaren går vi tillbaka och kollar om de matar ungar, då vet vi att häckningen har varit lyckad, berättar han.

Pilgrimsfalken är en stor rovfågel som fångar sitt byte i luften genom att kollidera med det i hög hastighet. Den kan komma upp i över 300 km/t när den jagar och tar duvor och andra fåglar i den storleken. Boet byggs ofta på en klipphylla, helst på ett högt stup nära vatten. Där kläcks två till fyra ungar.
Om du är vid något berg som har en brant klippig sida och plötsligt hör ett intensivt ljud som låter som en gammal rostig cykel, då är det sannolikt pilgrimsfalkar nära dig. På fågelsång.se kan du höra olika fågelläten. Sök på pilgrimsfalk och klicka på läte och varningsläte så vet du vad du ska lyssna efter.

Brun glada

– Något annat som är väldigt roligt är att rovfågeln brun glada också finns i Älvsbyn, säger Ulf Öhman och fortsätter:
– Förr fanns den inte alls i norra Sverige. Den första dokumenterade häckningen i Norrbotten var i Jokkmokk på 1960-talet. Nu har de ökat i antal, jag skulle gissa att det finns 20-30 par i Norrbotten idag, på flera olika platser. I år har den observerats på tre olika ställen i Älvsbyns kommun.

Brun glada anses vara världens vanligaste rovfågel, men beståndet i världen minskar. Trots att den ökat i antal i Norrbotten så är antalet bruna glador i Sverige mycket litet och den räknas som hotad. Den bruna gladan bygger sitt bo i träd och får två, ibland tre ungar. Den glidflyger när den söker födan som består av gnagare och andra smådjur, men också fisk, hushållsavfall och as (döda djur). Ibland tar den även småfåglar och fladdermöss.

Kungsörn

Ulf Öhman berättar att det också finns kungsörn i Älvsbyns kommun på stora skogsbevuxna berg. Kungsörnen bygger bon som är upp till 1,5 meter i diameter och 3-4 meter höga. Helst vill den ha boet en bit ner i en kraftig tall. Kungsörnen är beroende av stora orörda skogar med kraftiga träd. Den lever länge men lyckas i genomsnitt bara föda upp en unge vartannat år.

Har du sett någon backsvala i år?
Norrbottens Ornitologiska Förening (NOF) önskar hjälp av Älvsbyborna att rapportera om de har sett backsvalor. Backsvalan är bara 12 cm och den minsta svalan. Den är brun på ryggen och vit på undersidan med ett brunt band på övre delen av bröstet. Den bygger bo i hålor i lodräta väggar av sten och grus, till exempel i gamla grustag och nipor vid älven. I augusti samlas backsvalorna i stora flockar, ofta tillsammans med ladusvalor. Då jagar de insekter och övernattar i sjöarnas vassar.

Backsvalan har minskat med 60 procent i Sverige de senaste tolv åren. Sand- och grustag ”städas” och branterna planas ut, vilket missgynnar backsvalan. NOF har letat efter backsvalor i Älvsbyns kommun i sommar med magert resultat. Nu ber de allmänheten att höra av sig om de har sett någon i sommar och även att komma ihåg att titta efter den nästa sommar. Ulf Öhman i Luleå tar tacksamt emot sådan information, helst på mejl till ulf.ohman00@bredband.net eller på telefon 070-600 80 80.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2020

Text: Elisabet Nordebo