Intern ledarskapsutbildning

– Det här är en unik satsning som Älvsbyns kommun gör för sina medarbetare och som ger en möjlighet att utvecklas, för att i en framtid kunna verka som chef i kommunen, säger Jörgen Hellsten konsult från Kompetenslaget.

Utbildningen vänder sig till de som har för avsikt att få en insyn i vad ledarskapet innebär och är intresserade av att undersöka sin vilja och förmåga att verka i en ledande befattning. Utbildningen varvas med föreläsningar och praktik och pågår under våren och hösten 2018.

Förutsättningar finns lokalt

– Här skapar vi förutsättningar för framtida chefsförsörjning där vi erbjuder våra medarbetare inom Älvsbyns kommun, möjlighet att genomgå en intern ledarskapsutbildning och förberedelse för en framtida chefsbefattning.

– Vi har haft ett internt sökförfarande där vi nu får en bra spridning med kompetens från olika verksamhetsområden, säger Älvsbyns kommuns HR-chef Karin Berglund.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om sig själv som individer och ledare, samt att öka sina insikter om hur mänskliga relationer fungerar och få verktyg som de kan använda för att utvärdera och utveckla sitt ledarskap.

Det här är en unik satsning, säger Jörgen Hellsten som leder utbildningen. Foto: Sterling Nilsson

Det här är en unik satsning, säger Jörgen Hellsten som leder utbildningen. Foto: Sterling Nilsson

31 Ansökte till utbildningen

Konkurrensen har varit stor till de 12 platserna. Totalt har 31 ansökningar kommit in. 16 personer blev utvalda till intervju och 12 personer har erbjudits plats. En urvalsgrupp som bestått av HR-chef, socialchef, skolchef och chef för kommunledningskontoret har valt ut eleverna.

– Det känns verkligen roligt att intresset varit så stort, säger Karin Berglund HR-chef.

Spänd förväntan

Bland de 12 eleverna märktes vid uppstarten en förhoppning om att utbildningen ska bli en utmaning och ge en god insikt i chefskapet.