Intern felanmälan av fastigheter

Alla kommunanställda kan nu göra felanmälan av fastigheter via en intern e-tjänst. Din felanmälan går direkt till den fastighetsskötare som ansvarar för det område som din felanmälan gäller. Du behöver alltså inte söka fram vem som är ansvarig samt mobilnummer när du gör felanmälan via e-tjänsten. Syftet är att det ska vara enklare och snabbare för dig med felanmälan. Du kan dessutom göra din felanmälan dygnet runt via e-tjänsten.

Alla ärenden som lämnas in via e-tjänsten registreras i ett ärendehanteringssystem. Som användare kan du då följa vad som händer i ditt ärende. Undantaget är om det gäller akuta brådskande fel som tex avloppsstopp eller en vattenläcka, dagtid då kan du ringa direkt till fastighetsskötaren, övrig tid ska du ringa till jourtelefonen på 0929-72377.

Direktsamtal till enskilda fastighetsskötare ska alltså i fortsättningen endast användas för akut felanmälan dagtid.

Felanmälan för akuta fel övrig tid sker via jourtelefon på 0929-72377.

Länk till e-tjänsten:

https://insidanalvsbyn.enamnd.se/FelanmalanFastigheter