Inger Grankvist tf. skolchef i Älvsbyn

Lars Pettersson Lindmark ersätter Inger som tillförordnad rektor på gymnasiet under denna tid.

Bild på Lars Pettersson Lindmark.

Lars Pettersson Lindmark, tf. rektor på Älvsbyns gymnasium. Foto: Robin Nilsson