Inger Grankvist blir ny skolchef i Älvsbyns kommun

– Jag tycker att det ska bli roligt och spännande att ta mig an detta uppdrag. Älvsbyn har en bra skolverksamhet med hängivna och kompetenta medarbetare, men bra kan bli bättre. Trygghet och studiero är grunden för att som elev lyckas med sina studier och här ser jag att vi har möjligheter att utveckla verksamheterna. Allt vi gör ska vara för elevernas bästa och alla barn och elever ska ges möjlighet att nå sina drömmar och mål, säger Inger Grankvist, tillträdande skolchef.

Utbildningsverksamheten i Älvsbyn omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, elevhälsa och Vuxenutbildningen. Även integrations- och arbetsmarknadsenheten inryms i verksamheten.

– Skolans roll i samhället är viktig och förväntningarna ökar alltmer. Även om Älvsbyn ofta rankas högt som skolkommun behöver verksamheten utvecklas. Här blir Ingers breda erfarenhet av skolans verksamhet och förmåga att tänka nytt en stor tillgång. Jag ser i Inger en kraft som tillsammans med medarbetarna ska få en redan bra skola ännu bättre, säger Anna Lindberg, kommunchef.

Inger Grankvist är idag tf. skolchef. Hon är lärare och har jobbat som rektor i Älvsbyns kommun sedan 2017. Inger är uppvuxen och boende i Vidsel. Hon har under många år varit aktiv inom ridsport, men numera tränar hon och rider för nöjet och den frihet som hon hittar på hästryggen. Inger tillträder sin tjänst 1 augusti 2022.