Han började redan som 20-åring och har gått den långa vägen från brandman, ambulanssjukvårdare och avdelningschef till räddningschef.
– 1987 till 1990 utbildade jag mig till brandingenjör i Lund.
Men Torbjörn har också hunnit med att vara tillförordnad kommunchef i Piteå under ett halvår och har även ett kort förflutet som byggkonsult.

En dag i veckan på byn

Räddningschef i Piteå blev han 2002. Åtta år senare fick han även hoppa in som tillförordnad i samma roll för räddningstjänsten i Älvsbyn. Efter ett halvår beslutade kommunerna att dela på Torbjörns tjänst.
– En dag i veckan är jag fysiskt på plats i Älvsbyn.

Samarbete

Samarbetet fungerar bra tycker Torbjörn.
– Räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn påminner mycket om varandra. Vi samarbetar redan väldigt mycket.
Han ser gärna ett utökat samarbete.
– Tanken är att Piteå och Älvsbyn ska ha en gemensam organisation och en gemensam nämnd med Piteå som värdort.

Minskad sårbarhet

Mycket av arbetet är klart. Men beslutet om en sammanslagning har flyttats fram ett år. Det beror på att den ekonomiska modellen inte är klar. Torbjörn ser gärna ett utökat samarbete.
– Det skulle göra oss mindre sårbara.

Omväxlande

Arbetet upplever han fortfarande efter 38 år som stimulerande.
– Vårt uppdrag är ju att hjälpa människor. Eftersom man aldrig vet vad som kommer att hända blir ingen dag den andra lik. Det är väldigt omväxlande.
Torbjörn välkomnar också fler kvinnor till räddningstjänsten.
– Det är viktigt att vi får en bättre mix, vilket även gäller ålder och ursprung.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3-4, 2018

Text: Tony Berglund