Information till sommarverksamheter

Det bifogade dokumentet innehåller råd och rekommendationer som du kan använda i din verksamhet. Många av er har redan gjort alla nödvändiga anpassningar. Då kan ni använda checklistan för att bocka av och kontrollera att ni inte har missat något. Där finns även länkar till goda exempel och nedladdningsbart informationsmaterial för dig som inte hunnit anpassa din verksamhet. Tillsammans bromsar vi smittan.

Utskick sommarverksamheter