Information till föräldrar med barn på förskolan

Under läsåret 2017-2018 kommer förskolan att vara stängd under två dagar för att möjliggöra kompetensutveckling för all personal. Personalens kompetens är en av de viktigaste faktorerna för en förskoleverksamhet med hög kvalitet och måluppfyllelse. Det är önskvärt att ni dessa dagar själva kan ordna omsorgen om era barn.

Läsårets första kompetensutvecklingsdag genomförs fredagen den 18 augusti 2017.

Datum för vårterminens kompetensutvecklingsdag meddelas senare.

Ett begränsat antal platser kommer att kunna erbjudas vid en av förskolans enheter för dem som inte själva kan lösa tillsynen. Vikarier anställs och planering genomförs utifrån anmält behov. 

Meddela berörd förskolechef senast fredagen den 30 juni om ni har behov av tillsyn.

Carina Ljuslinder, 070-667 67 28               Åsen, Korsträsk

Eva-Lisa Hellström, 070-570 72 21            Västermalm, Vistträsk

Marianne Stenvall, 070-661 75 45              Pärlan, Timmersvansen,Vidsel

 

Älvsbyns kommun

Jan-Erik Backman

Skolchef