Information gällande busskort för elever

• Eleverna kommer att använda samma skolkort (busskort) även nästa läsår.

Viktigt att eleverna får info att behålla sitt nuvarande skolkort över sommarlovet.

• Länstrafiken kommer att göra en uppdatering av nuvarande kort.

• Alla elever som finns i elevmodulen kommer att få sina kort uppdaterade oavsett var i länet dom kommer att gå skola.

• Elever som ej finns med i elevmodulen kommer att få nya skolkort utställda.

Elevernas kort kommer att uppdateras på bussen när dom valideras första gången efter sommarlovet.