Information från kommunens Pensionshandläggare

Välkommen att höra av dig för bokning av tid till oss Pensionshandläggare:

Gun-Mari Grankvist    0929-170 08

Maria Larsson            0929-170 05

Följande gäller från och med maj 2022:

Måndag                            08.00 – 12.00

Onsdag                            13.00 – 16.00

Torsdag                            08.00 – 12.00

Glöm inte bort att du kan logga in på www.minpension.se.

Där får du en samlad bild av dina pensioner och du kan göra en pensionsprognos som visar vad du får i pension vid en viss ålder.

Med vänlig hälsning
Lönecenter