Information angående hyreshusen i Vidsel

Sedan några veckor bor ett antal utländska bärplockare i hyreshusen i Vidsel. Situationen har som bekant varit besvärlig på många sätt. Husen har haft stora brister, vilket har varit en olägenhet för de som bor där. Bland annat saknades inledningsvis vatten i båda husen. Det har även förekommit nedskräpning och andra olägenheter i området kring husen.

Ett flertal inspektioner är utförda av miljö- och byggkontoret och räddningstjänsten, med handräckning av polisen i något fall. Flertalet brister som fanns, inledningsvis innan bärplockarna anlände, är nu åtgärdade. Det kvarstår fortfarande en del brister, varför det förbud som inledningsvis fanns att upplåta fastigheterna har ersatts med ett nytt förbud, som är förenat med ett vite om 500 000 kronor per månad om fastighetsägarens ombud trotsar förbudet utan att ha åtgärdat bristerna.

Kommunen jobbar nu tillsammans med Polisen, Kronofogden och en rad andra myndigheter för att kunna få ordning på problemet. Kommunen har begränsade befogenheter och den hjälp vi har kunnat få från andra myndigheter har varit begränsad. Arbetet fortsätter nu med förhoppning om att det ska lösa sig under innevarande eller nästkommande vecka.

Kommunen har inte några befogenheter att avvisa personer från andra länder. Sverige har öppna gränser och det finns inte krav på visum eller karantän. Däremot ska de personer som kommer hit för att plocka bär ha ett boende som är godtagbart ur brandskydds- och hälsoperspektiv.

Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyn