Inbjudan till föräldramöte

Som ett komplement till skolans introduktionssamtal anordnas nu en informationsträff där ni får träffa skolans rektor, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och elevhälsa. På mötet kommer ni bland annat att få allmän information om skolan, hur vi arbetar och vad skolan kan erbjuda. Det finns också utrymme för frågor och samtal om det finns behov av det. Vi tycker alltid att det är trevligt att ses på riktigt men det viktiga är att vi ses på något sätt så för er som inte har möjlighet att närvara på plats så finns också möjligheten att delta digitalt via Teams.

Hjärtligt välkomna!

Plats: Sal 5 på Älvsbyns gymnasium

Datum: 2022-10-06

Tid: 18.00 – ca 19.00

För deltagande via länk:

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 362 351 905 806
Lösenord: 4eNrsx

Ladda ned Teams- | Anslut på webben

Läs mer | Mötesalternativ