HR och Lönecenter informerar

Digitalisering av blanketter till E-tjänster

HR-avdelningen och Lönecenter har påbörjat ett utvecklingsarbete med att införa digitala lösningar, så kallade e-tjänster, istället för de fysiska blanketter vi har idag.

Syftet med de digitala lösningarna är att de ska leda till snabbare, miljövänligare och mer kvalitativ handläggning.


Från och med 1 april 2020 kommer följande blanketter att digitaliseras:

Rättelse felaktigt utbetald lön (chef skickar in rättelsen)

-Frivillig skatt

-Omvandling av semesterdagar till semestertimmar

-Beställning av behörighet i personalsystem (chef skickar in beställningen)

Dessa e-tjänster kommer ni hitta på startsidan i Personec – Självservice under rubriken E-tjänster.

 

Under hösten 2020 kommer ytterligare blanketter digitaliseras – Mer information kommer närmare.