Hopp om en fridfull jul i omsorgen

Under vecka 49 minskade smittspridningen i Älvsbyns kommun så pass att vi trillade ner från första till plats 78 i Sverige. Vecka 50 minskade smittspridningen ytterligare till plats 177 av 290 kommuner.

– Den positiva trenden fortsätter att hålla i sig. Nu har vi också mer normal sjukfrånvaro i kommunens verksamheter. Men man ska komma ihåg att den lägre nivån vi har nu var den nivå vi hade när det tog fart i smittspridningen, därför är det viktigt även för allmänheten att inte slappna av, säger Hans Nyberg, socialchef i Älvsbyns kommun.

På kommunens två särskilda boenden för äldre, Nyberga och Ugglan, har personalen fortsatt lyckats hålla borta smittan. Däremot har smittan nått en del av de som bor i egna hem och har hemtjänst. De flesta som blir smittade klarar av att fortsatt bo hemma och vårdas, men en del behöver möjlighet till tätare kontakter. Därför öppnade kommunen en covidavdelning den 2 december.

– Vi har haft några omsorgstagare som behövt mer stöd under sjukdomen och fått flytta in på covidavdelningen. När de blivit bra har de fått åka hem igen. Planen är att covidavdelningen kommer att hållas öppen över jul-/nyårshelgerna och ett tag framöver. Vi är på tårna och släpper inte greppet än, säger Hans Nyberg.

Socialchefen tycker att det har gjorts ett utomordentligt jobb av personalen under hela pandemin för att begränsa och hindra smitta och för att hålla humöret uppe bland de äldre.

– Jag vill rikta ett stort tack till all personal i socialtjänsten för ert engagerade och ansvarsfulla arbete som ni bidragit med för att minska smittspridningen och skydda våra omsorgstagare i verksamheterna. Jag vill även tacka de timvikarier som på ett föredömligt sätt ställt upp och verkligen bidragit i detta omfattande arbete. Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År, säger Hans Nyberg, socialchef i Älvsbyns kommun.

 

Länk till våra äldreboendens instagramsidor:

Äldreboendet Nyberga
https://www.instagram.com/nybergaalvsbyn1/

Äldreboendet Ugglan
https://www.instagram.com/p/CIqScpcHeIK/