Höjd tjänstepension för dig som anställd i kommunen

Vad är nytt? Vad innebär den ändrade uttagstiden? Behöver jag göra något själv?

Du välkomnas till en digital information med KPA. Du kommer att få kunskap om pensionens olika delar och om vad du kan göra för en bättre pension.

KPA går igenom de förändringar som det nya avtalet AKAP-KR innebär. Det nya avtalet träder i kraft 1 januari 2023.

Anmäl dig via Självservice. Där hittar du länkar på startsidan under Meddelanden.