Hög frånvaro i skolan och covid-19 på Säbo

– Så fort personen visade symtom följde vi våra rutiner för covid-19. Vi har förberett oss för den här situationen och visste hur vi skulle agera. Idag betraktar vi alla förkylningssymptom vid vår verksamhet som befarad covid-19 och agerar därefter, säger Hans Nyberg.

Hans Nyberg, socialchef, Foto Peter Lundberg

Hans Nyberg, socialchef, Foto Peter Lundberg

Kommunen arbetar utifrån fastställda rutiner i samband med covid-19. Älvsbyns kommun använder sig av så kallad kohortvård. Det blir som en typ av karantän/isolering/barriärvård. Detta gör socialtjänsten för att minimera risken att föra smittan vidare till andra vårdtagare.

– Medarbetarna har mycket hög kompetens att hantera smitta. Vi har nu fullt fokus på att vårda personen som har drabbats och skydda övriga, säger Hans Nyberg, socialchef.

Kommunen arbetar nära tillsammans med Smittskydd Norrbotten för att förhindra smittspridning. Av sekretesskäl kan Älvsbyns kommun inte lämna mer ingående detaljer kring det enskilda fallet.

Hög smittspridning i kommunen

Den skenande smittspridningen i Norrbotten och kommunen påverkar stort. Förra veckan var det 3314 smittade i Norrbotten och 73 i Älvsbyns kommun.

Covid-19 fall per kommun vecka 3 (klicka på bilden för större bild)

Covid-19 fall per kommun vecka 3 (klicka på bilden för större bild)

Läget är ansträngt inom vissa av kommunens verksamheter. Den höga personalfrånvaron med anledning av pandemin ökar arbetsbelastning för både medarbetare och chefer. Arbetsgivaren har beredskaps- och handlingsplaner för att hantera hög personalfrånvaro.

– Det är hög sjukfrånvaro och svårt att få tag i vikarier, men fortfarande är läget inom socialtjänsten stabilt, säger Hans Nyberg.

Kommunen uppmanar att i högsta grad undvika att besöka kommunens särskilda boenden de närmaste veckorna.

Hög frånvaro i skolan

Även inom skolan är frånvaron hög både bland elever och personal. I förskolan är nästan 50% av barnen och över 20% av personalen hemma. Där handlar det både om hushållskarantän, misstänkt och bekräftad smitta.

Inom grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen är en fjärdedel av eleverna och runt 15% av personalen hemma. Det är den högsta frånvaronoteringen i skolan under hela pandemin.

– Vi har ett ansträngt personalläge men ännu så länge har vi kunnat bedriva verksamhet på plats. Vi har inte behövt fatta beslut om stängning av någon verksamhet eller distans/fjärrundervisning och vi hoppas att vi kan fortsätta så, säger Jan-Erik Backman, skolchef.

Jan-Erik Backman, skolchef, Foto Peter Lundberg

Jan-Erik Backman, skolchef, Foto Peter Lundberg

Covid-19-fall i Norrbotten per vecka 2020-2022

Covid-19-fall i Norrbotten per vecka 2020-2022