Här kan du ladda din elbil

FORUM, Medborgargatan 2
Älvsbyns kommun har under 2020 iordningsställt totalt nio parkeringsplatser för laddning av elfordon, fem av platserna finns på parkeringen vid Forum. Här är vad som gäller för respektive plats om du vill ladda ditt fordon:

Plats 1. Platsen är tillgänglig för allmänheten. Laddaren är på 22kW och en avgift på 30kr/h ska erläggas genom betalning med mobil-app.

Plats 2. Platsen är tillgänglig endast för besökare och för dem som har ett ordinarie tillstånd för normalladdning. Laddaren är på 22kW och en avgift på 30kr/h ska erläggas genom betalning med mobil-app.

Plats 3, 4 och 5. Platserna kan hyras via kommunen, ta kontakt med oss på 0929-170 00 eller info@alvsbyn.se om du är intresserad av att hyra en plats.

ÄLVÅKRA IP, Parkgatan 1
På parkeringen vid Älvåkra IP finns fyra laddplatser.

Plats 81. Platsen är tillgänglig för allmänheten. Laddaren är på 22kW och en avgift på 30kr/h ska erläggas genom betalning med mobil-app.

Plats 82. Platsen är tillgänglig endast för besökare och för dem som har ett ordinarie tillstånd för normalladdning. Laddaren är på 22kW och en avgift på 30kr/h ska erläggas genom betalning med mobil-app.

Plats 83 och 84. Platserna kan hyras via kommunen, ta kontakt med oss på 0929-170 00 eller info@alvsbyn.se om du är intresserad av att hyra en plats.

Projektet har delfinansierats av Naturvårdsverket.

Taxa för parkering beslutas av kommunstyrelsen. Vänligen notera att taxan kan komma att ändras och att ovan angivna uppgifter gäller för 2020.