Gunilla, Gun-Britt och Elisabeth utbildar framtidens undersköterskor

I Älvsbyn erbjuds utbildning till de som är intresserad av att bli undersköterska. Tre av dem som arbetar med att utbilda nästa generations undersköterskor är vård- och omsorgslärarna Elisabeth Hamsch-Westbom och Gunilla Björkman på Älvsbyns gymnasium, och Gun-Britt Texwall på Vuxenutbildningen.

– Vi är en liten skola men med bra stöd och resurser. I och med det kan vi vara flexibla i vårt arbete när det gäller att anpassa om det behövs. Sen har vi även ett gott samarbete med verksamheterna i kommunen, säger Elisabeth Hamsch-Westbom.

Många yrkesväxlar till vård och omsorg

Från det år man fyller 20 kan den som vill söka in till Vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning. Utbildningen är distanslagd och är CSN berättigad. Man väljer själv studietakten.

– Men även om den är på distans är man välkommen till oss om man vill sitta och arbeta i våra lokaler och få stöd om det behövs. Vi har många här som yrkesväxlar, människor som har studerat andra saker eller arbetat inom andra yrken, men valt att växla om, säger Gun-Britt Texwall.

Efter examen kan den som gått någon av utbildningarna söka vidare till universitet/högskola eller arbeta som undersköterska inom kommunens verksamheter, till exempel äldreomsorgen, psykiatrin eller inom omsorgen om funktionshindrade. Sjukhus, hälsocentral eller inom hemsjukvården är andra verksamheter man kan arbeta inom som undersköterska. För att kunna söka in till någon av utbildningarna krävs avslutad svensk grundskoleexamen, eller motsvarande kunskaper.

Satsar på lärlingsutbildning

Hösten 2023 kommer vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet att vara en lärlingsutbildning för de som studerar till undersköterska. Det första året kommer bestå av teoretiskt lärande i skolan, medan det andra och tredje året kommer att varvas mellan både teori och praktiskt arbete ute på en arbetsplats.

– Då får man prova på det man har läst om. Teoretiskt kan man läsa om hur man ska göra i olika situationer, men det är när man kommer ut i verksamheten som man verkligen får lära sig, säger Gunilla Björkman.

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket innebär att enbart dem som tagit examen inom området kan titulera sig som undersköterska. De som ej gjort det stannar som vårdbiträde.

– Det här tror vi kommer att höja statusen på yrket. Den skyddar den kompetens man har, säger Gunilla.

– Det är ett viktigt uppdrag undersköterskorna har. Det ska vara hög kvalité på dem som går ut härifrån. Det är vår målsättning, att de ska ha mycket kunskap med sig, säger Elisabeth.

Vård- och omsorgslärarna ser fram emot många sökande till kommunens nya lärlingsutbildning.

Vård och omsorg – viktigt kugghjul i samhället

Två av Älvsbyns kommuns alla verksamhetsområden är äldreomsorgen och personlig assistans. I takt med tiden, går allt fler personal inom omsorgen i pension. I och med detta kommer det ständigt finnas behov av fler arbetare inom vårdenheterna.

– Den här undersköterskekompetensen behövs ute i verksamheten, oavsett vilken verksamhet man är i, säger Elin Sjögren, enhetschef på personlig assistans.

Att vi blir sjuka och äldre är något som vi människor inte kommer undan. Därför behövs det dem som arbetar med att ta hand om oss och ger oss den vård vi behöver när vi är i behov av det. Vård och omsorg är, och kommer alltid vara, en yrkesbransch som ständigt är i behov av personal.

– Prognoserna på hur många undersköterskor som behövs i Sverige de närmsta 10 åren är runt 140 000 personer. Till och med 2030 har 49 % av dagens undersköterskor i Norrbotten gått i pension. Det stora behovet har inte nått hit riktigt än, men det kommer absolut vara ett stort behov i framtiden. En lärlingsutbildning låter därför jätteintressant, vi har möjlighet att ta emot folk på löpande band hela tiden, säger Mattias Holmén, enhetschef på Nyberga.

Gustav Åhlander, undersköterska, Elin Sjögren, enhetschef på personlig assistans och Mattias Holmén, enhetschef på Nyberga. Foto: Robin Nilsson

Gustav Åhlander, undersköterska, Elin Sjögren, enhetschef på personlig assistans och Mattias Holmén, enhetschef på Nyberga. Foto: Robin Nilsson

Arbetar ständigt med att skapa ett attraktivt yrke

Kommunen har arbetat mycket med att stärka omsorgsverksamheterna och locka fler till att söka jobb inom området. I april höjdes sysselsättningsgraden i kommunens socialverksamheter och sedan februari erbjuds utexaminerade vård- och omsorgselever provanställning i någon av verksamheterna. Man har även chans att kunna påverka sitt eget jobbschema.

– Vi arbetar hela tiden med att göra det till ett attraktivt yrke. Vi har till exempel heltid som norm. Tittar man bakåt är det inte många inom omsorgen som har haft heltid när de har jobbat, utan det har varit mest deltidstjänster, säger Elin.

– Vi ser många från andra städer som flyttat hit och börjat arbeta här. Vi har även ett antal som bytt jobb men som har kommit tillbaka. Där har de till exempel inte kunnat påverka sitt jobbschema och inte känt samma meningsfullhet, säger Mattias Holmén, enhetschef på Nyberga.

Ett jobb med mycket frihet

En av Älvsbyns alla undersköterskor är Gustav Åhlander, som har arbetat inom omsorgen sedan 2013.

– Det bästa med mitt arbete är den blandade friheten vi har i vårt arbete. Jag har ansvaret att planera brukarens dag så att den fungerar på bästa sätt, beroende på hur min brukare mår. Ser jag att han behöver lite extra uppsyn på ett visst område har jag friheten att kunna ge det stöd som jag ser är behovet för dagen. Jag är min brukares stöd i vardagen, hans verktyg att kunna klara sig själv, berättar Gustav Åhlander, undersköterska.

Hur har din vårdutbildning rustat dig för arbetet inom vård och omsorg?

– Bra. Det som var bäst var att komma ut i arbetslivet. Så det här med lärlingsutbildningen som startar kommer att vara toppen. Du kan förbereda dig teoretisk hur bra som helst, men att sätta det i praktiken och få in en rutin på det du ska göra är viktigt, det behövs mer än teori.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2022

Text: Robin Nilsson