Gratis VA-rådgivning för allmänheten

VA-rådgivningen hjälper dig med frågor om enskilt avlopp och vatten. VA-rådgivningen fungerar som en länk mellan den enskilde och miljömyndigheterna och kan tipsa om hur man kan söka information angående lagar och regler, tekniklösningar och entreprenörer. Vi kan också hjälpa till med att fylla i ansökan.

Du är varmt välkommen att kontakta oss helst via e-post va-radgivning@lulea.se eller via telefon (0920-45 64 77). Nämn ditt namn, e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning eller adress och kommun som frågan gäller, så kommer vi att kontakta dig så fort det går.

Arbetet bedrivs i projektform med finansiering av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Norrbottens län samt medlemskommunerna Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn.