Gäller att hitta deltagarnas styrkor – alla har olika gåvor

En av dem sju som arbetar på aktivitetshuset är handledaren Kerstin Vikberg. Hon började 1995 inom handikappomsorgen i Älvsbyn och gick sedan över till aktivitetshuset år 2000.

– Det är ett flexibelt jobb, där den ena dagen inte är den andra lik. Här får vi personal använda våra olika kompetenser och idéer. Chef Eva Engman är ett stort stöd i det ständiga förändringsarbetet. Deltagarna får nya utmaningar, som t.ex. allt från att sy eller pröva att hålla i en skruvdragare.

– Ett bra bemötande att vara professionell och möta alla med respekt, att få känna sig behövd och efterfrågad. Det är viktiga ledord i vår verksamhet.

”Vi kompletterar varandra”

Tillsammans med kollegorna arbetar Kerstin mycket med att stödja deltagarna, både inom och utanför verksamhetslokalen.  Allt från att köra ut internpost till att städa runt kommunhuset åt kommunledningskontoret och städning av Storgatan och Lomtjärnsparken. Uppackning av arbetskläder till Nyberga, Hemtjänst och Ugglan. Deltagarna syr även väskor av återvunnet material till kommunen och privat personer, samt sköter catering inom Älvsbyn.

– Vi märker av en stor ökning av våra tjänster då vi syns ute i hela samhället, det är ju ett bevis på att vi gör ett gott jobb.

– Alla har kanske inte möjligheten att arbeta på grund av försämrad arbetsförmåga, exempelvis multihandikapp eller annan ohälsa. Man hittar därför deras styrkor och utvecklar dem.  Vi är ett team tillsammans. Alla har olika gåvor och vi kompletterar varandra.

Ett väl uppskattat arrangemang bland deltagarna är den återkommande höstloppisen. Där säljs bland annat kläder och fika.

– Där får vi in pengar till vår verksamhet som vi då kan använda för att hitta på något kul för deltagarna. Det kan bli någon fest, grillning eller att vi far och köper pizza. Det är inga stora grejer men det är ändå betydelsefulla saker, alla får vara med och hjälpa till.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2018

Text: Robin Nilsson