Företag informerade högstadieelever om framtidens behov

Mässan var en del av skolans Framtidsvecka, vars syfte var att informera om de möjligheter som eleverna har i framtiden, både vad gäller studie och arbete.

– Tanken var att få eleverna att inse att Älvsbyn lever, att vi har mycket här som de kanske är intresserade av men kanske inte vet att det finns. Det känns jättekul att företagen verkligen har visat intresse att komma. Det finns brist på kompetenser inom vissa yrken i vår kommun och då är det kul att företagen kommer hit och visar vad de behöver, berättar Robin Enmark, studie- och yrkesvägledare på Älvåkraskolan.

Framtidsveckan blev ett uppskattat arrangemang och fick bra betyg av eleverna.

Bilder från Framtidsveckan