Föreläsning och öppet hus med Vård- och omsorgscollege

Tisdag 17 oktober kl. 13.00-17.00 på Forum i Älvsbyn.

Kl. 13.00-13.30 – Föreläsning av Hanna Ling om hur det är att jobba inom vård och omsorg.

Kl. 13.30-17.00 – Öppet hus med:

• Älvsbyns kommun: Socialförvaltningen, Bemanningsenheten, Personalkontoret, Älvsbyns gymnasium, Räddningstjänsten, Vuxenutbildningen Älvsbyn, Studie- och yrkesvägledare.

• Arbetsförmedlingen

• Utbildningsföretaget Medlearn

• Älvsbyns folkhögskola

• Fackförbundet Kommunal