Föreläsning och inspirationskväll för företag

 


 

Föreläsning

“BUSINESS BEHAVIOR” med Annmarie Palm, Relationista.

Vad är business behavior och hur påverkar det affärerna?

I en allt mer konkurrensutsatt omvärld är det affärsmässiga uppförandet något som verkligen kan särskilja medarbetare och företag åt. Ett gott business behavior bidrar till att höja din verksamhets affärsmässiga identitet och varje medarbetares professionella rykte – vilket i sin tur skapar konkurrenskraft och lönsammare affärer.

Måndag den 15 oktober kl. 18.30-21.30 på Polar Hotel

Föreläsningen är kostnadsfri. Vi bjuder på kvällsbuffé.

VÄLKOMMEN!

(Med finansiering från Tillväxtverket)


 

Inspirationskväll

med Christina Berglund, CIAM Utveckling.

Renodla beslutet och släpp handbromsen.

CIAM Utveckling arbetar med coaching och utbildning samt hjälper dig att frigöra din inre kraft så att du kan …

… leva din mission

… leva dina värden

… låta värdena genomsyra ditt arbete

… vara en förändrande kraft för dig själv och din omgivning

Om du vill utveckla ditt företag/verksamhet och öka lönsamheten så har du även möjlighet att gå med i programmet “Business Partner – Personligt mästerskap” som skapar friska företag och en hållbar vinst genom mätbar ökad arbetsglädje och effektivitet.

Måndag den 22 oktober kl. 18.30-21.00 på Polar Hotel

Föreläsningen är kostnadsfri. Vi bjuder på kvällsbuffe.

VÄLKOMMEN!

(Med finansiering från Tillväxtverket)