Förbered dig inför kris

Under förra veckan (vecka 1) så blev hela Älvsbyns kommun medvetna om hur sårbar man är utan ström och väldigt begränsade kommunikationsmöjligheter via telefoni och internet. Alla behöver vara förberedda för en eventuell kris och det viktigaste är att ha tillgång till mat, dricksvatten och värme. Varje hushåll behöver fundera över vilken beredskap som finns vid exempelvis längre elavbrott. Sverige har en robust elförsörjning men det blir fort allvarligt ifall det blir strömavbrott och det är kallt ute. Se till att det finns en plan för alternativ uppvärmning till din bostad och gör en krislåda som innehåller alltifrån ätbart, vattendunkar till saker som gör att du lättare kan hålla värmen.

Om det blir kris så kommer hjälpen först gå till de mest behövande och de flesta måste vara beredda att klara sig själv. I och med strömavbrottet den
4 januari vill Älvsbyns kommun påminna om vikten att anpassa sin hemberedskap. Du som privatperson kan göra väldigt mycket för att kunna hantera en vardag utan el eller i alla fall med mindre el än vanligt.

Älvsbyns kommun uppmanar dig att titta på MSB:s information om hur man förbereder sig för kris, tillgång till värme och hemberedskap, se nedanstående länkar.

Förbered dig för kris (msb.se)
Tillgång till värme i kris (msb.se)
Faktablad – Hemberedskap – svenska (msb.se)