Föräldracaféet är inställt

OBS! Föräldracaféet är inställt.

På grund av coronaviruset är Föräldracaféet inställt.

Tid 25/3 kl. 18:30 i Älvåkraskolans matsal.

Vi bjuder på kaffe
GRATIS – varmt välkomna!

“Hjälp, mitt barn är mobbat”, till föräldrar, våga vara vuxna (ca 90 min)

När ett barn eller en ungdom utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Föreläsningen ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos familj och närstående.

Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga och stoppa mobbningen. I föreläsningen varvas personliga berättelser och intervjuer med fakta och stöd till föräldrar.

“Hjälp, mitt barn är mobbat!” förmedlar såväl utsatta familjers erfarenheter som information och stöd om hur man kan förebygga och hantera mobbning. Föreläsningen är ett värdefullt verktyg för alla vuxna som möter barn och ungdomar.