Fler pensionärer kan få bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Om du kan få bostadstillägg beror bland annat på din bostadskostnad och din ekonomi. Du kan ansöka oavsett om du äger eller hyr din bostad. Du kan ha rätt till bostadstillägg även om du har sparade pengar eller till exempel ett fritidshus.

Räkna ut om du kan ha rätt till bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats:

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/beraknabt