Flaggor och vimpelspel som ska leda besökare till centrum

Kommunen har haft möten med köpmannaföreningen som fått lämna in förslag på olika typer av utsmyckning. Ett av förslagen var flaggor och vimpelspel.

– Älvsby köpmannaförening är en naturlig samarbetspart för kommunen när det gäller vilka prioriteringar som ska göras för att utveckla centrumhandeln i Älvsbyn, säger Peter Lundberg, informatör i Älvsbyns kommun.