En gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyn

– Det känns bra att vi stärker vårt samarbete med Piteå kommun. Den gemensamma räddningstjänsten kommer att stärka kompetensförsörjningen för båda kommunerna, säger Tomas Egmark kommunalråd i Älvsbyns kommun.

– Jag är glad över Älvsbyns beslut och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete mellan kommunerna. Vi behöver samarbeta inom flera områden, säger Helena Stenberg, kommunalråd i Piteå kommun.

Piteå och Älvsbyns kommun har idag genom ett samverkansavtal en gemensam räddningschef och räddningschef i beredskap. I fördjupade studier har det kommit fram att samverkan i en gemensam nämnd ger bättre förutsättningar att möta framtidens krav på verksamheten.

– Genom att vi blir fler människor och kompetenser får vi mindre sårbara organisationer och kan bedriva utvecklingsarbetet tillsammans, säger Torbjörn Johansson, räddningschef Piteå kommun.

– Förhoppningen är att den gemensamma räddningstjänstutrustningens och fordonsparkens status på lång sikt ska höjas i både Älvsbyns kommun och Piteå kommun, säger Tomas Egmark.

Kommunsamverkan inom flera områden

Piteå kommun och Älvsbyns kommun har som närliggande kommuner samarbetat i olika frågor. Sedan 2014 har kommunerna arbetat aktivt i syfte att fördjupa sin samverkan. Arbetet leds av en styrgrupp som består av kommunchef i respektive kommun och motsvarande administrativa chefer på strategisk nivå. Sedan 2017 finns även en gemensam projektledare.

Styrgruppen har utsett fem samverkansområden att särskilt utredas för samverkan. Arbetet har resulterat i en gemensam servicenämnd med ett gemensamt lönecenter där Älvsbyn är värdkommun, en gemensam överförmyndarnämnd med överförmyndarverksamhet med Piteå som värdkommun och nu från årsskiftet en gemensam räddningsnämnd med Piteå kommun som värdkommun.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2019

Text: Peter Lundberg