Eldningsförbudet upphör

Men även om förbudet är upphävt är det dock fortfarande viktigt att se till att ha kontroll över elden och vara noga med att släcka den innan man lämnar platsen.